EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

EU-support
Rozvoj exportního potenciálu společnosti PBT Works s.r.o.
Společnost PBT Works s.r.o. realizuje projekt CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013949 „Rozvoj exportního potenciálu společnosti PBT Works s.r.o.“, který je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem předkládaného projekt je aktivní vystavovatelská účast na celkově třech zahraničních veletrzích. V rámci projektu vzniknou také cizojazyčné materiály, které slouží k propagaci produktů a činnosti žadatele.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.
 

Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací ve společnosti PBT Works s.r.o.
Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008661 "Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací ve společnosti PBT Works s.r.o.".
Předkládaný projekt je zaměřen na rozšíření stávající kapacity a vytvoření uceleného centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci společnosti PBT Works s.r.o. s cílem zvýšení inovačního potenciálu, posílením konkurenceschopnosti a prohloubení spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.
 

Posilování konkurenceschopnosti společnosti PBT Works s.r.o. prostřednictvím zahraničních výstav a veletrhů.
Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001248 „Posilování konkurenceschopnosti společnosti PBT Works s.r.o. prostřednictvím zahraničních výstav a veletrhů“.
Předkládaný projekt je zaměřen na zvýšení růstových motivací společnosti, schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze. Projekt je zaměřen také na rozšiřování exportních působností a zvýšení konkurenceschopnosti. Tyto činnosti budou směřovat k rozšíření výrobních a prodejních aktivit.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.
 

Marketingové aktivity společnosti PBT Works s.r.o.
Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018106 „Marketingové aktivity společnosti PBT Works s.r.o.“.
Předmětem předkládaného projektu je aktivní vystavovatelská účast na celkově třech zahraničních veletrzích. V rámci projektu vzniknou také cizojazyčné materiály, které slouží k propagaci produktů a činnosti žadatele.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.
 

Vývoj nového inovativního čisticího zařízení na mytí desek plošných spojů (DPS)
Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023898 „Vývoj nového inovativního čisticího zařízení na mytí desek plošných spojů (DPS)“.
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nového unikátního čisticího zařízení elektronických sestav na deskách plošných spojů (DPS) a na vývoj unikátního čisticího zařízení na mytí kontaminovaných přípravků a dílů pájecích strojů.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.
 
back to top